POLS 403 Siyaset Psikolojisinin Temelleri
Bu ders siyaset psikolojisine genel ve geniş çerçeveli bir giriş sağlamaktadır. Bu amaçla hem tarihsel hem de çağdaş yaklaşımlar incelenecek, temel kuramsal yaklaşımlar ve en önemli ampirik bulgular tartışılacaktır. Siyaset biliminin bir alt dalı olarak siyaset psikolojisi siyasi karar alma mekanizmalarında, siyasi tutumların oluşmasında, oy veren davranışının şekillenmesinde ki buna aday ve siyasi konuların değerlendirilmesi de dahildir, etkili olan psikolojik süreçleri inceler. Bu süreçler arasında beynin bilgi işleme süreçleri, duygusal tepkiler, sosyal grup etkileri, politik sosyalleşme gibilerini sayabiliriz. Siyaset Psikolojisinin uygulama alanları bireylerin siyasi davranış ve tutumlarının (etnik, dini ve sosyal azınlıklara karşı önyargı, aday değerlendirmeleri, vb. ) incelenmesinden uluslar arası krizlerde elit karar alma mekanizmalarının analizine kadar uzanır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -