Haberler


Saha Araştırma/Anket Metodları

LISTEN
POLS 401 Saha Araştırma/Anket Metodları
Bu ders siyaset biliminde uygulanan saha araştırma/anket tekniklerinin giriş düzeyinde aktarılmasını amaçlamaktadır. Öncelikle saha araştırma tekniklerinin diğer tekniklerle karşılaştırmalı olarak hangi tür sorulara cevap verebileceği ve bu teknikde belli başlı hata kaynaklarının neler olduğu tartışılmaktadır. Daha sonra bir saha araştırmasının planlama aşaması tartışılıp soru cetveli tasarımının ilkeleri üzerinde durulacaktır. Örnekleme teknikleri tartışıldıktan sonra veri analizi ve raporlama üzerinde durulacaktır. Bütün tartışmalar dersi alan öğrencilerle birlikte yürütülecek bir proje kapsamında uygulama ile örneklendirilecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -