POLS 349 Güneydoğu Asya Politikaları
Güneydoğu Asya'da siyaset, sömürge dönemi, bu dönemin ortaya çıkardığı milliyetçi hareketler ve soğuk savaşın yarattığı jeo-stratejik zorunluluklar tarafından şekillenmiştir. Sömürge dönemi bir yandan ulusal sınırları çizerken diğer yandan da modern devlet kurumlarının oluşmasını sağladı. Milliyetçilik yeni bir seçkinler tabakası ve söylem oluşturacaktı. Soğuk savaş ise sömürge sonrası devletlerde devlet otoritesinin niteliğini belirledi. Bu ders tarihi şartları göz önüne alarak (sömürgecilik, modernleşme, milliyetçilik, savaşlar) bugün Güneydoğu Asya dediğimiz jeo-politik bölgeyi incelemeyi amaçlamaktadır. Dersin kapsayacağı ana temalar arasında, demokrasi ve milliyetçilik, etnik azınlıklar, dinin siyasal izdüşümleri bulunmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D
Corequisite : -