POLS 307 Kalkınma Siyasetleri
Ders toplumların ve hükümetlerin kalkınma sorunlarını nasıl çözmeye çalıştıklarını inceler. Kalkınma kavramı ve değişik tarihsel kalkınma yaklaşımları üzerine kısa bir tartışmanın ardından, günümüzün kalkınma sorunları üzerine yoğunlaşır: eşitsizlik (bölüşüm politikaları ve kadın-erkek eşitsizligi dahil), ekonomik istikrarsızlık, yolsuzluk, hukuk devletinin zayıf olduğu ve yazılı olmayan kuralların yaygın olduğu siyasi yapılar, su, petrol gibi doğal kaynakların paylaşımı. Dersin son kısmında, Soğuk Savaş'ın etkileri, yabancı güçlerin günümüzdeki önemi ve küreselleşme üzerinde yoğunlaşılarak, uluslararası boyutun kalkınma siyasetini nasıl etkilediği üzerine tartışılır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -