POLS 305 Modern Türkiye'de Siyasal İdeolojiler
Bu derste modern Türkiye'de ortaya çıkan liberalizm, milliyetçilik, muhafazakarlık, sosyalizm ve feminizm gibi düşünce akımlarının kökenleri ve evrilme biçimleri incelenecek. Bu siyasal ideolojilerin temel özellikleri irdelenirken, onları dillendiren Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Prens Sabahattin ve Ahmet Ağaoğlu gibi bazı düşünürlerin eserleri çalışılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -