POLS 303 Seçimler ve Siyasal Katılım
Bu ders "sıradan" (konvansiyonel) ya da sıra dışı siyasal katılım konusuna bir giriş olarak tasarlanmıştır. Siyasal modernizasyon teorisi içerisinde siyasal katılımın değişik biçimlerinin oynadığı rolü başlangıç noktası olarak almaktadır. Kitle seçimleri, kitlesel ihtilaflar ve şiddet değişik modernizasyon ve rasyonel tercih (rational choice) perspektiflerinden tartışmaya sunulacaktır. Bu yazının etkili eserleri günümüzde süregelen çalışmaların temellerinin şekillendirilmesinde doğrudan kullanılacak ve tartışılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -