POLS 252 Haklar ve Tarihleri
Bu ders hak fikrinin ortaya çıkışı ve gelismesi üzerine bir araştırmadır. Dersin ilk bölümünde hak ve hak sahibi düşüncelerine yer vermis ilk ahlak teorilerine bakılacaktır. Daha sonra toplumsal tarihte ve ahlak teorilerinde ortaya çıkmış çeşitli hakları (örneğin, mülkiyet, çalışma ve eşit şans hakları) incelenerek haklar söyleminin gelismesine ışık tutulacak, bu yapılırken hak sahibi kavramındaki zenginleşme (bireyden, gruba, millete ve hayvanlara) gözlemlenmeye çalışılacaktır. Son olarak çağdaş toplum ve ahlak teorilerinde hakların yer ve önemi hakkındaki bazı tartışmalara bakılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -