POLS 251 Sınırlar, Vatandaşlar, Göçmeler, Mülteciler
Vatandaşlık temelde modern siyasetin bir öğesidir. Bu derste vatandaşlık kavramı modernist bir yaklaşım ile ele alınacak ve kavramın Fransız devrimi sonrası evrilmesi çalışılacaktır. Dersin ilk bölümünde vatandaşlık kavramının kökenleri milliyetçilik ideolojisinin evrilmesi ile ilişkilendirilerek ele alınacak; ikinci bölümde ise vatandaşlık ve demokratikleşme arasındaki ilişki sivil toplum kavramına farklı yaklaşımlara başvurarak kurulacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -