PHIL 421 `Kişi'lik ve Kişisel Kimlik
Bu ders, kişisel kimlik ve `kişi' olma üzerine günümüze dek geliştirilmiş bazı temel kuramların ışığında, `kişi' olmanın anlamının ve kişisel kimlik koşullarının felsefi açıdan incelenmesini hedeflemektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -