PHIL 340 Biyoetik
Bu ders öğrencileri tıp ve ilgili alanlardaki etik sorunlar ve bu sorunlar hakkındaki felsefi düşünceyle tanıştırmayı hedeflemektedir. İşlenecek konular arasında faydacılık, deontoloji, erdem etiği, ötenazi, klonlama ve genetik zenginleştirmeyle ilgili ahlaki meseleler, tıp araştırmalarında etik, sağlık servislerinin dağılımında adalet, küresel adalet, biyoteknoloji araştırmalarının sosyal ve siyasi çerçevesi ve insan doğası bulunmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -