PHIL 322 Sanat Felsefesi
Bu ders sanat felsefesi yaklaşımlarını tanıtarak ve sanatı oluşturan olgular nelerdir sanat nedir türünden sorulara yanıt arayarak sanatı felsefeleştirme süreçlerini irdelemeyi öngörmektedir. Bununla birlikte, gerçek, değer, anlama gibi temel felsefe kavramları, sanat yapıtlarının ve onlara dönük farklı algılama ve değerlendirme çabalarının ışığında ele alınacaktır. Sanatın amacı ve sonuçları bu bağlamda tartışılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -