PHIL 321 Sembolik Mantık
Bu ders önermeler mantığı ve yüklem mantığına giriş niteliği taşımaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -