LIT 252 Dünya Edebiyatından Temalar
Bu derste dünya edebiyatından seçilmiş temalar üzerinde durulacaktır. Öğrenciler, seçilmiş metinleri belirli tarihsel ve kültürel bağlamlar çerçevesinde okuyacak ve çözümleyeceklerdir. Derste okunan metinler seneden seneye değişecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -