LAW 312 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku
Değişik kültürel ve hukuksal altyapısı olan ülkelerin anayasaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenmektedir. Bu anayasalar dersi veren öğretim üyesinin seçimine bağlı olarak değişebilmektedir. Derste, farklı anayasal sistemler eleştirel bir şekilde karşılaştırılmakta, özellikle yargılama, bireysel özgürlükler, güçler ayrımı, karar verme süreçlerinin merkeziliği, çoğulculuk, ve demokratik ilkelerin korunması gibi konu ve kavramlara odaklanılmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -