IR 406 Türkiye ve Güney Kafkasya
Bu dersin temel amacı öğrencileri Soğuk Savaş sonrası Türkiye’nin Güney Kafkasya’ya yönelik dış politikasının temel dinamikleriyle tanıştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye’nin Güney Kafkasya ülkeleri olan Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile ilişkileri incelenecektir. Türkiye için stratejik açıdan önem arz eden bir bölge olan Güney Kafkasya ile ilişkiler uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar ve enerji politikaları açısından analiz edilecektir. Ders ayrıca Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra Güney Kafkasya ülkelerinde gerçekleşen sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmeleri ele alacak; bölge dinamiklerinin Rusya, AB ve ABD gibi büyük güçlerin çıkarları doğrultusunda nasıl etkilendiğini tartışacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -