IR 402 Avrupa'da Türkiye
Bu ders Türkiye'nin Avrupa?daki yerini uluslar arası ilişkiler teorisi açısından incelemektedir. Türkiye'nin tarihsel ve coğrafi olarak Avrupa düzeninde kendine has bir konumu vardır. Bu konum özellikler 1945 sonrası uluslar arası dinamiklere göre şekillenmiştir. Dersin içeriği Türkiye'nin Soğuk Savaş sırasında ve Soğuk Savaş sonrasında Avrupa sistemindekini yerini incelemek üzere düzenlemiştir. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyeliği dersin ana konuları arasındadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D
Corequisite : -