IR 301 Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler
Bu ders, küreselleşme süreçleri içinde uluslararası ilişkilerin değişen doğasıyla, Soğuk Savaş bitiminden sonra ortaya çıkan bir dizi önemli gelişmeleri ve sorunları çalışarak ilgilenir. Bunu yaparken, ders öğrencilerin uluslararası ilişkileri, kuramsal ve ampirik düzeylerde, anlama kapasitelerini geliştirmeyi amaçlar, ve, bu bağlamda da, (a) küreselleşmenin siyasi ve ekonomik boyutlarını, (b) küresel değişimlerle devlet iktidarı arasındaki ilişkileri, (c) yoksulluk, güvenlik, küresel yönetim, terörizm gibi ciddi sorunları, ve (d) Amerikan hegemonyası, Avrupa Birliği, ve Küresel ekonomik kriz gibi önemli örnekleri tartışır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND Undergraduate level IR 201 Minimum Grade of D
Corequisite : -