IR 201 Uluslararası İlişkiler Teorisi
Bu ders uluslararası ilişkiler kavram ve süreçlerinin incelemektedir. Bu bağlamda realizm liberalizm ve radikal yaklaşımlar gibi uluslararası ilişkilerin temel teorik çerçeveleri ve soğuk savaş sonrası kavramsal tartışmaları ele alınmaktadır. Bu teorilerin yanı sıra dış politika analizi, uyuşmazlık analizi ve çözümü ve güvenlik çalışmaları dersin konuları arasındadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite :