HUM 371 Edebiyatta Büyük Eserler: İslam Dünyası
Bu derste modernite öncesi dönem İslam edebiyatının farklı yazın türlerindeki belli başlı eserleri incelenmektedir. Dönem boyunca incelenen metinlerde edebi mekan-zaman anlayışı ve gerçek mekan-zaman anlayışı; edebiyatın bireysel ve kamusal yönleri; sözlü kültür ve yazılı kültür; kurgusal anlatı ve tarih; öğretici ve eğlendirici amaçlar karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Anlatının inandırıcılığı, hikayenin çerçevesi, anlatıcı ve kurgunun seviyeleri, “öteki” kavramı, metinler arası paslaşmalar gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır. Metnin yorumlanmasında başvurulan yazar, eser ve okuyucu kitlesi odaklı yaklaşımlar , biçim ve içerik arasındaki ilişkiler, elit kültürü ile halk kültürü arasındaki ilişkiler irdelenecektir. Ele alınan eserleri ait oldukları zaman ve mekana göre bağlamına oturtmanın yanısıra; söz konusu eserlerin Batı’da ve Doğu’da uyandırdıkları yankılar doğrultusunda dünya edebiyatının bir parçası olarak bakılmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 5
Prerequisite : OR Undergraduate level HUM 207 Minimum Grade of D ) Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND ( Undergraduate level HUM 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level HUM 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -