HUM 321 Edebiyatta Büyük Eserler: Modern Dünya
Bu ders yazıldığı döneme damgasını vurmuş ve günümüzde dünyayı ve farklı kültürleri algılayışımız üzerinde halen etkili olan edebi eserlerden örnekleri incelemektedir. Derste ele alınan eserler edebiyatçıların diğer edebi eserlere yaklaşımlarını, onları değerlendirişlerini ve algılayışlarını belirleyen metodolojilerin şekillenmesinde önemli rolü olan eserler arasından seçilmiştir. Söz konusu eserler farklı coğrafyalarda yazılmış ve farklı durumları tasvir eder olsalar da modern dünya ile bağdaştırılan edebiyat türlerinin örnekleridir. Bu ders metinlere farklı yaklaşım yöntemleri ve eleştirel okuma stratejileri sunmayı amaçlamaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 5
Prerequisite : OR Undergraduate level HUM 207 Minimum Grade of D ) Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND ( Undergraduate level HUM 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level HUM 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -