HUM 317 Ahlak Felsefesinin Büyük Eserleri
Bu ders başlıca ahlak kuramlarını ve bunların insan hayatının farklı alanlarına uygulamalarını incelemektedir. Tartışılacak ahlak kuramları erdem ahlakını, deontolojiyi ve sonuçsalcılığı içermekte olup bunlar Platon, Aristoteles, Kant, Mill ve Nietzsche gibi filozofların temel eserleri üzerinden incelenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 5
Prerequisite : OR Undergraduate level HUM 207 Minimum Grade of D ) Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND ( Undergraduate level HUM 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level HUM 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -