HUM 312 Modern Sanatın Büyük Eserleri
Modern Sanatta Büyük Eserler dersi, öğrencileri 1860lardan 1960lara kadar uzanan, modern sanatın doğuş, gelişme ve başarı dönemleriyle tanıştırmayı amaçlar. Seçilmiş eserler, tarihsel bir yaklaşımdan çok, kültürel ve sanatsal meseleler üzerinde durularak incelenir. Her ne kadar bu eserler tarihsel bir sırayla sunulsa da her ders birbirinden bağımsız olarak, seçilen eserlerden oluşan bir sanal müzeyle ilintili olarak tasarlanmıştır. Seçilmiş eserler, öncesinde ve sonrasındaki konusal değişimlerin anlaşılması ve kendine özgü öğelerinin keşfedilmesi amacıyla karşılaştırmalı olarak incelenir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 5
Prerequisite : OR Undergraduate level HUM 207 Minimum Grade of D ) Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND ( Undergraduate level HUM 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level HUM 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -