HUM 311 Edebiyatta Büyük Eserler: Modernite Öncesi Dünya
Bu ders yazıldığı döneme damgasını vurmuş ve günümüzde dünyayı algılayışımız üzerinde halen etkili olan edebi eserlerden örnekleri incelemektedir. Ders seçili eserlerin eleştirel okuması ve karşılaştırmalı analizi çerçevesinde tasarlanmıştır. Tartışma konuları özellikle mitlerin ve arketiplerin edebiyatta karşımıza çıkış biçimleri üzerine odaklanmaktadır. Edebiyatta hayal gücünün, duyguların ve ifade biçimlerinin yansımaları kültürel, toplumsal ve siyasal bağlamda ele alınmaktadır. Ders okuma üzerinde olduğu kadar analitik ve eleştirel yazma üzerinde de durmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 5
Prerequisite : OR Undergraduate level HUM 207 Minimum Grade of D ) Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND ( Undergraduate level HUM 201 Minimum Grade of D OR Undergraduate level HUM 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -