HIST 348 Yakınçağ Diplomasi Tarihi I (1815-1950)
Uluslararası siyaset ve diplomaside, Viyana Kongresi'nden İkinci Dünya Savaşının hemen sonrasına kadar uzanan gelişmeler. Gerek askerî ve diplomatik tarih, gerekse uluslararası hukuk konuları olarak incelenecek haftalık temalardan bazıları : (1) Fransız Devriminin yolaçtığı büyük dönüşümlere eğilen bir genel giriş; (2) Viyana Kongresi; (3) Restorasyon Çağı; (4) Şark Meselesi ve Kırım Savaşı; (5) Paris Konferansı ve içerdiği uzlaşmalar; (6) milliyetçilikler ve milli birliklerin kurulması; (7) emperyalizm çağı ve kalıcı ittifak veya "antant"ların yükselişi; (8) Birinci Dünya Savaşı ve Paris banliyölerinde imzalanan çeşitli barış antlaşmaları; (9) Cemiyet-i Akvam; (10) Orta Avrupa'da revizyonizm; (11) İkinci Dünya Savaşı ve Birleşmiş Milletlerin doğuşu; (12) dekolonizasyon süreci; (13) Soğuk Savaşın başlaması.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -