HIST 315 Bilim Tarihinden Bölümler I
Derse, İlkçağdan bugüne uzanan kısa bir bilim tarihi analizi ile başlanacaktır. Daha sonra asıl amaç, Rönesans dönemini takiben orta ve batı Avrupada ortaya çıkan yeni bilimi daha iyi anlamaktır. Bu yeni bilimsel oluşuma yol açan kültürel ve sosyal faktörler nelerdi ? Sonuçlar insanların yaşam tarzını ve siyasi görüşlerini nasıl etkiledi ? Bilimsel yöntemin Osmanlı dünyasına ulaşması neden yüz yıllar aldı ? Bu ve benzeri sorular öğrencilerle birlikte tartışılacak, birçok konu öğrenciler tarafından araştırılacak, böylelikle öğrenciler kavrayışımıza yeni bulgularıyla katkıda bulunacaklardır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -