HART 330 Modern Sanat ve Popüler Kültürde Orta Çağ Algıları
Bu ders modern sanat ve popüler kültürde Orta Çağ'ın imgesel biçim ve kavramlarının yeniden kullanımını inceler. Ondokuzuncu yüzyıldan yirmibirinci yüzyıla belirli sanat, mimari, edebiyat ve sinema eserleri tartışılır. Uygun olan durumlarda, Bayeux Tapestry ve Overlord Embroidery'de olduğu gibi, Orta Çağ ilham kaynakları da tartışmaya katılarak alınan ve yeniden kullanılan Orta Çağ imgeseli ile Orta Çağ sanat eserinin üretim dinamikleri arasındaki ilişki problematize edilir. Bunun gibi birebir bağlantının olmadığı durumlarda (J. R. R. Tolkien?in eserleri), ya da ilham kaynağının kendisinin imgesel olduğu durumlarda ise (Kral Artur Efsanesi) Orta Çağ ve Yakın Çağ bağlamlarında etkin olan farklı imgesellik biçimleri tartışılır
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND Undergraduate level HUM 201 Minimum Grade of D AND Undergraduate level HUM 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -