HART 323 Sanat ve İktidar
Bu ders, siyasal iktidar ve ideolojinin teksili ya da sergilenmesinde sanat ve mimarinin rolü üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrenciler, emperyal imge sistemleri, mimarinin ikonografisi ve hanedan sembolizmi gibi konuları inceleme ve tartışma fırsatını bulacaklardır. Ders boyunca, Eski Mısır, Roma, Bizans, ortaçağ ve Rönesans Avrupası ile Osmanlı İmparatorluğundan örnekler üzerinde durulacak; konferanslardan bazıları İstanbul'un çeşitli tarihsel sitlerinde gerçekleştirilecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level HUM 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -