HART 320 Kadın Sanatçılar
Bu ders, 19. ve 20. yüzyıllarda görsel sanatlar alanındaki kadınların eserlerine bir giriştir. Ele alınan sanat akımları realizm, sembolizm, empresyonizm, Dada, sürrealizm, soyut ekspresyonizm, Pop art ve 1960'lardan itibaren Feminist sanatıdır. Ders, yaşadıkları dönemde ün yapmış kadınlardan bir seçmeye odaklanır. Bu ders, kadın sanatçıların eserlerinden yola çıkarak, öğrencilerin modern ve postmodern sanatın görsel ve kültürel yönlerini anlamalarını sağlamayı ve feminist sanat hareketinin başlangıcı ve öncesinde kadın sanatçıların içinde bulundukları koşullara bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level HUM 202 Minimum Grade of D OR Undergraduate level HUM 212 Minimum Grade of D
Corequisite : -