HART 312 Rönesans Görselliği II (Cinquecento)
Bu dersin İtalya’da Yüksek Rönesans ve Maniyerizm sanatına, estetiğine ve temsili uygulamalarına bir giriş olması hedeflenmiştir. Ders, insanlığın cesur ve yeni vizyonunun görsel sanatlarda devrimci deneylerle birleşip Batı kanonunun temellerini oluşturuşunu inceler ve tartışır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level HUM 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -