GEN 343 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları: Seçilmiş Konular
Bu ders toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmalarına dair tarihsel ve güncel konuları ele alır. Dersin içeriği açıldığı her dönem ayrıca duyurulur. Derste işlenecek konular ve yaklaşımlar, antropoloji, kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmaları, tarih, edebiyat, performans çalışmaları, sosyoloji ve görsel çalışmalar gibi farklı alanları kapsayacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -