ECON 493 Çin Ekonomisini Anlamak
Çin Ekonomisi'nin gelişimi, işleyişi ve Dünya üzerindeki etkisi konusunda bir anlayış kazandırmayı hedefleyen bu derste, Çin'i dünya ekonomisinde önemli bir güç haline getiren ekonomik reform süreci; makroekonomik, finansal, endüstriyel ortam; teknoloji ve endüstri politikaları ve uluslararası politika konuları incelenmektedir. Bunların yanında, ekonomik hayatın önemli belirleyicileri olan iç politika ve yakın Çin tarihi konuları da kapsanmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -