ECON 488 Eşleşme ve Piyasalar
Kişilerin diğer kişiler veya birimlerle eşleşmesinin oyun kuramsal analizi; örnekler: evlilik, üniversite yerleştirme, istihdam, emlak piyasası. Rekabetçi işbirlikçi çözümler: varlık, çıkar sıralanmaları, çözüme varan usuller; stratejik özellikler; ihaleler, mekanizmalar; kurum ve piyasa tasarımı.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 201 Minimum Grade of D
Corequisite : -