ECON 486 İleri Ekonometrik Teori
Klasik lineer regresyon modeli, genelleştirilmiş en küçük kareler, genelleştirilmiş beklemler yöntemi, nitel bağlı değişken modeli, zaman serisi analizi. Bu ders aynı anda lisansüstü seminer dersi olarak da sunulmaktadır, bkz. ECON 506
SU Credits : 4
ECTS Credit : 7
Prerequisite : -
Corequisite : ECON 486R