ECON 484 İleri Makroekonomik Teori II
Açık ekonomide reel ve parasal konular, işsizlik, tüketim modelleri, yatırım, para, maliye ve para politikaları. Bu ders aynı anda lisansüstü seminer dersi olarak da sunulmaktadır, bkz. ECON 504
SU Credits : 4
ECTS Credit : 7
Prerequisite : -
Corequisite : ECON 484R