ECON 482 İleri Mikroekonomik Teori II
Belirsizlik ortamında seçim; kısmi rekabet, stratejik etkileşim, piyasaya giriş; aykırı seçilme, sinyal verme, süzgeçleme, ahlaki risk; mekanizma tasarımı; belirsizlik ortamında genel denge; aksiyomatik ve koalisyonlu pazarlık, işbirlikçi modeller. Bu ders aynı anda lisansüstü seminer dersi olarak da sunulmaktadır, bkz. ECON 502
SU Credits : 4
ECTS Credit : 7
Prerequisite : -
Corequisite : ECON 482R