ECON 430 Emek Ekonomisi
Emek piyasasınındaki ücretlerin, çalışma şartlarının ve iş dağılımının belirlenmesi yolundaki analizler; piyasaların emek talebi ve emek arzı; ücret ayrımları, maaş farklılıkları, ödüllendirme planı, emek hareketliliği ve göç sendikaların gücü; kollektif pazarlık sistemi; hükümetin emek piyasalarına müdehalesi.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D
Corequisite : -