ECON 424 Refah ve Ekonomi
Rekabetçi fiyat düzeninin işleyişi ve toplumsal refah özellikleri. Ekonomik adalet; kamusal mallar; toplumsal refah fonksiyonları; Arrow'un olanaksızlık teoremi; Sen'in Liberal paradoksu; oylama ve tercih toplama kuralları. Uygulama ve tartışma konu örnekleri: özelleştirme, savunma amaçlı harcanan ulusal kaynak miktarı.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D
Corequisite : -