ECON 420 Büyüme ve Kalkınma
Modern ekonomik büyümenin temel özellikleri; ekonomik büyüme teorileri: neoklasik büyüme modeli, endojen büyüme modelleri, gelir seviyelerinin yakınsaması; ekonomik büyüme ve kalkınmanın politik ekonomisi; büyüme ve eşitsizlik; yoksulluk ve eksik beslenme; nüfus büyümesi ve kalkınması, kırsal alan ve kent etkileşimi ve büyüme; ekonomik kalkınmada faktör piyasalarının rolü; uluslararası ticaret ve büyüme.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D
Corequisite : -