ECON 414 Uygulamalı Makroekonomi
Gelişmiş ekonomilerde makroekonomik politika; gelişen ekonomilerin problemleri; uluslararası finansal sistem; gelişen ekonomilerde globalleşme ve makroekonomik politika; Avrupa ekonomik bütünleşmesi ve AB'nin gelişmesi; ekonomik ve yasal kuruluşlar, iş etiği; ekonomik performans değerlendirmesi.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 301 Minimum Grade of D
Corequisite : -