ECON 412 Rekabet ve Düzenleme
Türkiye ve Avrupa Birliği'nde rekabet hukuku ve politikaları; anlaşmalar ve uyumlu eylem; dikey sınırlamalar; hakim durumun kötüye kullanılması; enerji ve telekomünikasyon sanayilerinde rekabet ve düzenlemeler; özelleştirme ve serbestleştirme; evrensel hizmetler; yatırımlarda kamu-özel işbirliğini özendiren modeller ve sözleşme türleri.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 301 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 330 Minimum Grade of D
Corequisite : -