ECON 405 Hukuk ve İktisat
Hukuk sistemi, bir toplumun iktisadi ve sosyal yaşamını düzenleyen kurallardan oluşur. Hukuk ve iktisat dersinin amacı, mikroekonomi biliminin temel prensipleri ve yöntemlerini kullanarak hukuk sistemini oluşturan kuralların toplum refahına ve ekonomik etkinliğe ne derece ve nasıl katkıda bulunduklarını araştırmak ve öğrenciye hukukla ilgili konularda farklı, ekonomik bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu bağlamda mülkiyet hukuku, kontratlar ve iş akitleri, kusurlu eylemler ve yargılama süreçleri gibi konular ekonomi biliminin yaklaşımı kullanılarak incelenecek, kanunları uygulamada, suç oranını azaltmada ve ceza yötemlerini seçmede karşılaşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 201 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D
Corequisite : -