ECON 403 Ekonomi Tarihi
Orta Çağ’dan bu yana ekonomik değişim ve kurumlar tarihi; sanayi devrimine yol açan kilit dönüşümler; bu dönüşümlerin ekonomik, sosyal ve politik yaşam ve küresel hiyerarşiler üzerindeki etkisi.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -