ECON 400 Ekonomik Düşünce Tarihi
Giriş ve ilk zamanlar: eski ve ortaçağ ekonomik düşünceleri; tüccarlık ve kapitalizmin doğuşu; klasik dönem, Adam Smith, David Ricardo; tepkiler ve klasik teoriye alternatifler, Karl Marx ve bilimsel sosyalism; neoklasik okul; Keynes ve Keynes sonrası teoriler; parasal teoriler.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D
Corequisite : -