ECON 391 Makroekonomi Üzerine:Yeni Gelişen Pazar Makroeko.
Yeni gelişen ekonomilerin sorunları; döviz kurunu belirleyen faktörler; sermaye akışı ve sorunları; para ve fiyatlar; yeni gelişen pazarların mali kuruluşları; mali kriz; maliye ve para politikaları; istikrar programları; yabancı sermaye yatırımları
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : ECON 391R