ECON 350 Finansal Kurumlar ve Piyasalar
Para ve faiz oranları; portföy seçimi, faiz oranlarının davranışları ve risk; döviz kuru piyasası; finansal kurumlar, bankacılık endüstrisi; merkez bankası ve para politikası; para arzı işlemi; para arzını belirleyen faktörler ve para politikası araçları; uluslararası finansal sistem; açık ekonomilerde para politikaları; para talebi; para ve enflasyon.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 201 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D
Corequisite : -