ECON 341 Şirket Finansmanı
Şirket yönetimi, şirket yönetiminde büyük hissedarların rolü, borçlanma ve borçlanma kapasitesini belirleyen faktörler, kredi tayımlaması, hisse senedi kontratları, halka açılma kararı ve hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi, şirket devralmaları.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 201 Minimum Grade of D
Corequisite : -