ECON 330 Endüstriyel Organizasyon
Tam rekabet; tekel; fiyat ayrımcılığı; oligopol; homojen ve ayrık ürünler; stratejik davranış ve giriş engelleri; reklam; kalite; dikey ilişkiler; ağ etkileri; rekabet hukuku ve politikası.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 201 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 301 Minimum Grade of D
Corequisite :