ECON 323 Enerji ve Çevre Ekonomisi
Bu dersin amacı enerji piyasaları ve çevre ekonomisine dair konularda analiz yapma, ilgili ekonomik modelleri anlama için gerekli beceri ve yöntemleri kazadırmaktır. Ders enerji piyasaları, enerji piyasalarında fiyatlama ve rekabet, enerji piyasalarında düzenleme, gelişmekte olan ülkelerde enerji piyasaları, çevre politikaları, piyasa aksaklığı, kamu politikaları ve çevre, doğal kaynakların etkin ve optimal kullanımı, ve iklim değişikliği gibi konuları içermektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 201 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D
Corequisite : -