ECON 320 Kamu Ekonomisi
Refah ekonomisinin temel teoremleri; hükümet teorileri; kamu malları; harici etkiler; kamu tercihi; gelir dağılımı ve etkinlik; vergilendirme; kamu üretimi, teşvikler ve bürokrasi; özelleştirme.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 201 Minimum Grade of D
Corequisite : -