ECON 301 Ekonometri
Basit doğrusal regresyon, en küçük kareler, genelleştirilmiş en küçük kareler (GEK); uyumun iyiliği; tahmin, çıkarım, güven aralıkları ve hipotez testi; iktisat teorisi ve deneysel modelleme, ekonometri paket programlarına giriş.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 7
Prerequisite : -
Corequisite : ECON 301R